Strona główna

UWAGA!!!

Trwają zapisy dzieci do przedszkola i szkoły

na rok 2019/2020

Do przedszkola w Kleparzu i Sokołowie przyjmowane są dzieci:

6 – letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,

w którym dziecko kończy 6 lat.

5 – letnie (urodzone w roku 2014)

4 – letnie (urodzone w roku 2015)

3 – letnie (urodzone w roku 2016)

Dzieci te mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Do klasy I w Grzybowie i Sokołowie przyjmowane są dzieci:

7-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania

przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

***

Zapewniamy dowóz do szkoły i do przedszkola.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 667 985 449, 885 788 910

Potrzebne dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły w Grzybowie, w przedszkolu w Sokołowie

oraz na stronie www.szkolagrzybowo.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszych oddziałów!