W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy II B biorą udział w projekcie Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas? Projekt realizowany jest w ramach współpracy z fundacją Uniwersytet Dzieci.
Projekt składa się z 8 scenariuszy lekcji. Część z nich połączona jest ze sobą motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Uczniowie klasy I B i II B biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. 
Projekt realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych od 1 października 2019 do 30 kwietnia 2020 roku.
Celem projektu jest:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ – FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ – ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ –  POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

W każdym z modułów  są lektury, spośród których klasa wybiera jedną – czyta ją, a później realizuje zadania.

Z pierwszego modułu, który już jest realizowany, klasa IB wybrała lekturę „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek, natomiast klasa II B „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej.