W tym miejscu znajdują się ważne informacje dla uczniów.