Kółko sportowe:
W szkole odbywają się pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno ruchowe dla wszystkich chętnych dzieci z klas I – III SP. Oraz zajęcia z tenisa stołowego dla uczniów szkoły podatkowej i Gimnazjum. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zamiłowań do gry w tenisa stołowego jak i formy spędzania czasu wolnego, poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach. SKS prowadzi p. mgr Michał Wyrzykiewicz .

Kółko teatralne:
Kółko teatralne przeznaczone jest dla uczniów klas IV VI Społecznej Szkoły Podstawowej oraz dla klas I III Społecznego Gimnazjum. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo po zakończonych lekcjach. Celem zajęć jest kształcenie poprawnej dykcji i oswojenie dzieci i młodzieży ze sztuką teatru. Zajęcia mają charakter praktyczny, a uczniowie zamieniają się na nich w twórców teatru. Opiekunem kółka teatralnego jest p. mgr Magdalena Chmielewska.

 

Kółko muzyczne:
uczniowie, mający predyspozycje wokalne oraz teneczne, mają możliwość uczestniczenia w kółkach muzycznych. Pod okiem nauczycieli opracowują repertuar, który następnie prezentują podczas uroczystości, imprez, a także w ramach konkursów. Kółka muzyczne prowadzą: p. mgr Liliana  Kucza.