Zespół Szkół Społecznych im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie składa się z czterech oddziałów:

– Niepubliczne Przedszkole Grzybek w Kleparzu

– Niepubliczne Przedszkole Grzybek w Sokołowie

– Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie

 

 

ATUTY NASZYCH ODDZIAŁÓW

Grupy, w których prowadzone są zajęcia są niewielkie, przez co stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Możemy dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów poprzez  różne formy pracy z uczniem: ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, szeroka oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem szkolnym, zajęcia profilaktyczne prowadzone w każdej klasie przez pedagoga szkolnego). W szkole jest dostępna higienistka szkolna, a także nauczyciele, którzy są przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W każdym z oddziałów pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która umożliwia dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój sfery poznawczej, fizycznej, psychicznej, emocjonalnej.

Klasy i sale, w których odbywają się zajęcia są przestronne i dostosowane w taki sposób, aby wychowankowie i uczniowie czuli się swobodnie i bezpiecznie. Klasy szkolne odeszły od staromodnej tablicy z kredą i zostały zastąpione nowoczesnymi monitorami interaktywnymi.

Do dyspozycji uczniów na lekcjach informatyki dostępne są nie tylko laptopy, ale i także Ipady z dostępem do Internetu.

Wiemy, jak ważna jest nauka języka obcego, dlatego umożliwiamy naszym wychowankom naukę j. angielskiego już od przedszkola! W klasach starszych (od IV klasy) oferujemy naukę dwóch języków obcych. Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy (początkujące, zaawansowane).

Oferujemy także wychodzące naprzeciw zainteresowaniom uczniów zajęcia pozalekcyjne takie, jak: koło teatralne, sportowe, taneczne, flażoletowe, matematyczne, teatralne, artystyczne.

Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie oferuje nowatorskie zajęcia z użyciem monitorów interaktywnych, laptopów, Ipadów. Zajęcia prowadzone są nie tylko w salach lekcyjnych, ale także w plenerze, np. w specjalnie zbudowanej do tego Przystani Ciszy, która znajduje się na terenie placówki, a także w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie.

Biblioteka szkolna oferuje szereg ciekawych książek, nie tylko lektur. W ramach jej działalności w klasach przeprowadzane są bardzo ciekawe lekcje biblioteczne, a także konkursy i akcje związane z podniesieniem czytelnictwa w szkole.

Wychowankowie naszej szkoły to przyszli sportowcy, dlatego umożliwiamy rozwój aktywności fizycznej poprzez zajęcia na sali gimnastycznej z dostępem do różnorodnego sprzętu sportowego, boisku wielofunkcyjnym, siłowni zewnętrznej, boisku sportowym, a także placu zabaw z możliwością gry w tenisa stołowego.


W przedszkolach i szkole są oferowane obiady (catering), z którego może skorzystać każdy uczeń. Dodatkowo szkoła realizuje program „Mleko i owoce”.

Dzieci i młodzież z okolicy Grzybowa są dowożone przez busy szkolne.

Czekając na swoje lekcje lub godzinę odjazdu busa uczniowie mogą odrobić lekcje, rozwijać zainteresowania, czy też odpocząć na świetlicy szkolnej, która jest czynna w godzinach od 7:00 do 15:00. W każdym oddziale świetlica szkolna jest prowadzona z podziałem na grupę młodszą i starszą.

Od kilku lat nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie prowadzą internetowy fanpage szkoły na popularnym portalu społecznościowym. Pojawiają się tam galerie z różnych zajęć, uroczystości, konkursów, turniejów, imprez szkolnych, a także wielu innych ciekawych wydarzeń wszystkich oddziałów, dzięki czemu zarówno rodzice i uczniowie mają ciągły dostęp do najświeższych informacji z życia szkoły!

Jako placówka oświatowa współpracujemy na rzecz uczniów z różnymi instytucjami, takimi jak np., Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gmina Września, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, Komenda Powiatowej Policji we Wrześni, Sąd Rejonowy we Wrześni.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową, na której Państwo jesteście, ponieważ w poszczególnych zakładkach znajdziecie więcej informacji na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie.