Patron Społecznej Szkoły Podstawowej – Olgierd Brzeski

Olgierd Wojciech Brzeski urodził się 19 lutego 1921 roku w Poznaniu. Rodzicami jego byli Leon Brzeski (syn Erazma, właściciela Mierzewa, Wódek i Królewca) i Anna Braunek z Babina. Olgierd Brzeski podczas wakacji spędzonych u swej ciotki Stefanii Lutomskiej w Grzybowie zainteresował się grodziskiem średniowiecznym nazywanym „okopem szwedzkim”. Wykonał tu parę wykopów, a wyniki swych badań opublikował w 1938r. w czasopiśmie „Z otchłani wieków”. Dalsze prace przerwała wojna. Olgierd Brzeski przedostał się do Francji i wstąpił do II Dywizji Strzelców Pieszych, później został internowany w Szwajcarii. Tam też ukończył szkołę średnią i studia chemiczne, uzyskał stopień doktora za pracę badawczą nad antybiotykami. Podjął pracę w firmie Sandoz, która wysłała go do Kanady w celu założenia tam swojej filii. Został jej prezydentem i naczelnym dyrektorem. Ponadto brał czynny udział w życiu społecznym. Był członkiem zarządów Stowarzyszenia Polskiego w Montrealu, Polskiego Związku Ziem Zachodnich i Polskiego Instytutu Naukowego. Założył Polsko-Kanadyjską Izbę Handlową. Przez wiele lat zaangażowany był w wysyłkę leków do Polski. Za działalność niepodległościową i społeczną został odznaczony krzyżem Polonia Restituta i Złotą Odznaką Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Po swoim czynnym życiu zawodowym powrócił do marzeń chłopięcych czyli do archeologii. Mimo, że brał udział w wielu ekspedycjach archeologicznych, między innymi w Izraelu, Francji, Belize, Chinach, Japonii, Afryce Południowej, Cyprze, Majorce, Malcie to najwięcej satysfakcji sprawiało mu kopanie w Grzybowie. Część swojego majątku przeznaczył na rzecz wykopalisk w tej miejscowości. W 1989 r. założył Fundację Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu, aby zabezpieczyć środki na dalsze prace wykopaliskowe. Zapytany dlaczego to robi odpowiedział: „Chciałbym, aby po Brzeskich pozostało nie tylko to, że byli tu dziedzicami…” Za działalność i wkład w rozwój dziedzictwa kulturowego naszej gminy Olgierd Brzeski został uhonorowany przez Radę Miejską we Wrześni, 17 maja 1996r nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni.” Olgierd Brzeski zmarł 2 grudnia 2000 roku w Kanadzie. Prochy jego zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, zostały sprowadzone do Polski i złożone 25 maja 2002r. w grobowcu rodzinnym w Jarząbkowie.