Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni

Dziecko w Sieci – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Portal Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny Internet

Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „SZANSA”

Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie

Urząd Miasta i Gminy Września

Powiat Wrzesiński