Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w Zespole Szkół Społecznych w Grzybowie.

Cele programu:

  1. Stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  6. Stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.