Od 1.09.2006 r. Dyrektorem Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie jest p.mgr Mariola Zalepa.
Urząd ten piastuje od 1997 r., przedtem jako dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej. Swoją pracę rozpoczęła w 1983 r. jako nauczyciel nauczania początkowego.

Od 1.09.2010 r. obowiązki wice-dyrektora szkoły pełni p.mgr Iwona Kaczmarek.